Magunkról

Önkéntes vállalásunk (misszió):

(Elhivatottság-érzésünk és küldetéstudatunk)

Fenntartható, életigenlő életmód központú hagyományaink bemutatása, felhasználása,
testi-lelki-szellemi egészségmegőrzésünk, valamint a hosszútávra is életképes gazdaság és társadalom megvalósítása érdekében.

Szervezeti jövőképünk:

A fenntartható, életigenlő életmód és a hozzá kapcsolódó „szerves műveltség”

 • oktatásának egyik minőségi Népfőiskolája;
 • mintaadó, mai használati tárgyakat készítő Népművészeti Alkotóközössége;
 • „tanuló-szervezetek” Szervezet- és Közösségfejlesztési Módszertani Műhelye;
 • az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok Kiadói Alkotóműhelye;
 • kárpát-medencei vonzáskörű Kutatás-összehangoló és Rendezvényszervező Központja szeretnénk lenni.

Alapvető célkitűzéseink:

Szakmai:

Egyetemes világörökségünk, a velünk születő eredendő műveltség, valamint az ezen kivirágzó magyar és rokon népeink hagyományos szerves műveltsége - elsősorban jelképi világának – oktatása, kutatása, illetve az e tárgykörre vonatkozó különböző nézőpontú kutatások összehangolásának segítése; ismeretterjesztő, oktatási és módszertani anyagok kidolgozása

Cselekvő módon vegyünk részt a közművelődés és a természetvédelem (lakókörnyezeti, kistérségi, megyei, régiós, országos) átfogó tervezésében és gyakorlati megvalósításában

Cselekvő együttműködés, személyes kapcsolatrendszereinkre alapozva a határon túli magyarok, magyar rokon népek kézműveseivel, nevelőivel, kutatóival, családi gazdálkodóival közös céljaink megvalósítása érdekében

Általános:

Működésünk segítse, hogy minél többen a lelkünkben és az elménkben (ne csak adathordozókon) őrizzük az élő hagyományt; tudatosítsuk bölcsességét, életigenlő világnézetét; érezzük és éljük át szépségét; használjuk, ápoljuk, alkossuk újra hétköznapjainkban és ünnepnapjainkban és adjuk tovább kortársainknak, utódjainknak

Elveinknek megfelelő gyakorlati életvitel magvalósítása a mindennapi gyakorlatban; alkotó munka, közösségépítés, amelynek tapasztalatait másoknak is szívesen átadjuk

Hátrányos helyzetűek (kiemelten a vakok és halláskárosultak, mozgássérültek, tanulási nehézségekkel küzdők /diszlexiások/, árva gyermekek, nyugdíjasok) segítése és bevonása közösségeinkbe, tevékenységeinkbe

Szervezeti:

Jól szervezett, hatékony, önfenntartó közhasznú szervezet működtetése, átgondolt célok elérése érdekében

Elsődleges célcsoportjaink:

Népművészek, kézművesek; egyéb hagyományőrzők, nevelők, oktatók, lélektani szakemberek, néprajzosok, művelődésszervezők; családi bio gazdálkodók, gyógy- és fűszernövények ismerői, családi (makrobiotikus) konyhamesterek – egyének, vagy civil szervezetek, a Kárpát-medence magyarok lakta területeiről

Kiemelt szakmai célterületeink:

Az élő világmindenség működési törvényeit alkotó módon felhasználó „szerves műveltségek” életmódja és életigenlő közösségi hagyományai.

Testi-lelki-szellemi egészség-megőrzési módszereink és mai használatuk.

Egyetemes ősműveltségünk a sziklarajzoktól a törzsi művészeten át a magyar és rokon népeink élő népművészetéig; gyógyító, közösségépítő viselkedésmódjaiig

 

Ezen belül elsősorban:

 • Élő népművészetünk jelképvilága: szín- és mintarendszere ruháinkon; használati tárgyainkon; házainkon, középületeinken kívül – belül és tágabb lakókörnyezetünkben
 • Közösségépítő, személyiségfejlesztő játékhagyományaink, szokásjátékaink
 • Életigenlő táplálkozás, családi ház, kert; lakókörzeti összefogás minták

Első lépésként ruháink, otthoni és lakókörzeti környezetünk, táplálkozásunk tükrözze ráhangolódásunkat külső-belső természetünkre.

Fő tevékenységi területeink:

Ismeretterjesztés, oktatás, nevelés:

Az Alapítvány célterületeihez kapcsolódó

 • előadások, tanfolyamok, képzések, kiállítások, mesterség-bemutatók, szakmai tanácskozások és egyéb rendezvények szakmai irányítása/ vezetése,
 • gyakorlati alkotó műhelymunka élményén keresztül tapasztalati tanulás, képességfejlesztés kézműves „nyitott műhelyek” keretében,
 • szak- és módszertani, valamint ismeretterjesztő tananyagok kidolgozása,
 • a mindezekhez kapcsolódó pályázatok kidolgozása

Szerves műveltség elméleti és gyakorlati kutatás, valamint az ilyen jellegű kutatások összehangolásának és nyilvánosságra kerülésének segítése
az alábbi tárgykörcsoportokban:

Egyetemes világörökségünk,

 • az eredendően velünk születő szerves műveltség
  és az ezen kivirágzó
 • magyar és rokon népek hagyományos műveltsége (49 kutatási tárgykörben)

Közösségi, társadalmi tevékenység:

Jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (pld. Magyar Expedíciós Társaság), népművészeti alkotóközösségek, (pl. Mai Magyar Mintaadó Szépruha és Viseletkiegészítő Készítő Alkotóközösség), (minden pártpolitikától mentes) Lakókörzeti Összefogás csoportok, stb. létrehozása és működtetése az alapítvány keretein belül, céljaink gyakorlati megvalósításának biztosítására.